BIURA TERENOWE
ZARZĄDU OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO
( 2010 – 2014 )

Lp. Wiceprezesi Adres Biura

1.

Kol. Bożena Woś

tel./fax (062) 736-50-84

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZNP

Biuro w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Królowej Jadwigi 8 d

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

2.

Kol. Andrzej Eckert

tel/fax (065) 520-74-37

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZNP

Biuro w Lesznie

ul. Lipowa 9

64 – 100 Leszno

3.

Kol. Tadeusz Agrest

tel. 067/ 351-09-98

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZNP

Biuro w Pile

ul. Bydgoska 21

64 – 920 Piła

4.

Kol. Wojciech

Adaszewski

tel/fax (063) 243-15-24

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZNP

Biuro w Koninie

ul. Sosnowa 12

62 – 510 Konin

5.

Kol. Małgorzata

Kowzan

061/ 8480-613 - środy

sł. 061/ 29-21-52

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZNP

rejon poznański

ul. Mickiewicza 32

60-836 Poznań